In Ord is in Eagar

ISBN: LC9781907494444

16.20

Out of stock

Quick Overview

Atheagran meadaithe de leabhar tagartha agus saothair (Cois Life 2010) a bhfuil an-toir air i measc abhar eagarthoiri, aistritheoiri agus scribhneoiri de gach cineal. Notai agus gniomhaiochtai cuimsitheacha ann faoi ghneithe den choipeagarthoireacht (e.g. gramadach, caighdean agus canuint, poncaiocht), faoi chursai stile (an teacs a dheanamh soleite, slachtmhar) agus faoin bproiseas coipeagarthoireachta (e.g. uirlisi leictreonacha agus ar-line, seicliostai). Ta a lan cleachtai breise san atheagran agus caibidli nua ar phrionsabail Plain Language agus ar na dushlain a bhaineann le seanrai ar leith, e.g. teacsanna liteartha, ailt agus scripteanna nuachta.